PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 -15:00,

natomiast w każdy poniedziałek w godz. 15:30- 18:00

przyjmuje interesantów wyznaczony prokurator

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).


 

W sprawach skarg i wniosków
Interesantów przyjmuje Prokurator Regionalny, Zastępca Prokuratora Regionalnego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania. W każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 18.00, w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 32, interesantów przyjmują: Prokurator Regionalny, Zastępca Prokuratora Regionalnego, Naczelnik Wydziału I, Kierownik Działu Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, Wizytatorzy.

 

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

ul. Włókiennicza 32

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)