PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

W Prokuraturach Rejonowych

okręgu ostrołęckiego interesanci przyjmowani są

od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 – 15:00