OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów i asesorów za rok 2016 i kolejne dostępne są w BIP w zakładce Oświadczenia majątkowe (link)

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów za rok 2015.

Na podstawie §1 ust 2 pkt 3 zarządzenia nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. oświadczenie majątkowe Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce publikuje Prokurator Krajowy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej (http://pk.gov.pl/).

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce nr 72/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ujawnienia oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz prokuratorów i asesorów jednostek rejonowych okręgu ostrołęckiego publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów zatrudnionych w jednostkach okręgu ostrołęckiego, co do których nie wydano, na podstawie art. 104§7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. r. Prawo o prokuraturze, decyzji o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajności „zastrzeżone”:

I. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce:

1. Bialik Ewa
2. Budzińska Halina Ewa, Budzińska Halina Ewa (drugie, złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
3. Drewnowska Anna
4. Jędrych Tomasz
5. Kaczyński Rafał
6. Kolbus Adam
7. Luchciński Andrzej
8. Łada Dorota (zgodnie z §1 ust 2 pkt 3 zarządzenia nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. oświadczenie majątkowe Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce publikuje Prokurator Krajowy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej).
9. Łukasiewicz Elżbieta Edyta
10. Matusiak Grażyna
11. Mierzejewski Tomasz
12. Motas Roman, Motas Roman (drugie, złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
13. Ołdakowska Elżbieta
14. Ołdakowski Andrzej
15. Rowicki Andrzej, Rowicki Andrzej (drugie, złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
16. Rycharski Andrzej
17. Rycharski Andrzej (drugie, złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
18. Sołodyna Ewa
19. Strzemiński Robert, Strzemiński Robert (drugie, złożone w związku z przejściem w stan spoczynku)
20. Świeczkowska Elżbieta
21. Zaremba Leszek

II. Prokuratora Rejonowa w Ostrołęce:

1. Bajeńska Sonia
2. Czekalski Mariusz
3. Dawid Stanisław
4. Garwarski Marek
5. Jasieniecka Elżbieta
6. Jokiel Konrad
7. Korzep-Czekalska Dorota
8. Luchcińska Edyta
9. Szulkowska Karolina
10. Świeczkowski Bożydar
11. Małgorzata Karecka

III. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Maz.:

1. Chmielewski Zbigniew
2. Jeziorski Krzysztof
3. Krystosiak Andrzej
4. Nowicka Monika
5. Osińska Edyta
6. Romanik Ewa
7. Sadowski Adam

IV. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu:

1. Bielicka Dorota
2. Folga Artur
3. Jarząbski Grzegorz
4. Kociszewska-Lalak Marta
5. Królikowski Przemysław
6. Lalak Mariusz
7. Szczepkowska Dorota
8. Wółkiewicz Dawid
9. Zdrożna Renata

V. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

1. Chwalczuk – Łada Sylwia
2. Giełzakowski  Sławomir
3. Kosińska – Kaim Monika
4. Kwiatkowska Agnieszka
5. Ochman Małgorzata
6. Sawoń Paweł
7. Świdnicka Jolanta
8. Trojnar – Wiciejowska Izabella
9. Joanna Renata Zielińska

VI. Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie

1. Choiński Paweł
2. Kozłowska-Szmitko Katarzyna
3. Michałowska Ewa
4. Polecka Magdalena
5. Szmitko Wojciech