MEDIACJE

Mediacja to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Mediacje wspomagają sądownictwo w załatwianiu spraw:

 • karnych,
 • cywilnych,
 • gospodarczych,
 • rodzinnych,
 • w sprawach nieletnich.

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego uczestników konfliktów.

Proces prowadzony jest przez mediatora, który pomaga stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mediator podczas spotkania zadaje pytania naprowadzające strony na poszukiwanie rozwiązań zaistniałego sporu. Dba o samodzielność podejmowanych decyzji.

Osoby zainteresowane rozwiązaniem konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji powinny zgłosić się do Sądu Okręgowego, gdzie mogą zapoznać się z listą mediatorów.

Lista mediatorów sądowych w sprawach karnych wpisanych do wykazu osób godnych zaufania prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Łomży:

 1. Gąsiorowska Ewa
  Łomża, ul. Farna 1
 2. Łyszkowski Jacek
  Łomża, ul. M.Ć. Skłodowskiej 1, biblioteka Pedagogiczna
 3. Mierzejewska Barbara
  Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 4 Pracownia Usług Psychologicznych
 4. Mazewski Jan
  Łomża, ul. Piłsudskiego 88, pok. 39
 5. Żysik Małgorzata
  Żambrów, Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 6. Konopka Hanna
  Lukowo ul. Mazowiecka 14, budynek Urzędu Gminy, pok. przyjęć interesantów

Lista mediatorów sądowych w sprawach karnych wpisanych do wykazu osób godnych zaufania prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce:

 1. Bakuła Anna
  Ostrów Mazowiecka, Przychodnia Rejonowa ul. Okrzei 8 (gabinet psychologa) tel. 603 801 442
 2. Nowicki Eugeniusz
  Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15 tel. 606 322 463 e- mail: e.nowicki@wp.pl
 3. Szulborski Jan
  Ostrów Mazowiecka, ul. Witkiewicza 1 lub Grądze 7, 07-324 Szulborze Wielkie Tel. 606 324 264
 4. Świderek Paweł
  Ostrów Mazowiecka, Placówka Terenowa KRUS ul. Sobotki 4 Tel. 029 745 30 61, 601 716 362
 5. Gauze Aniela
  Przasnysz, ul. St. Ostoja- Kotkowskiego 5 Tel. 694 645 116