INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Wejście do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obsługa interesanta niepełnosprawnego pok. 2
Brak toalet dostosowanych.
Osoba udzielająca wsparcia dla niepełnosprawnych – Pani Iwona  Gołębiowska – tel. 29 7670724.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce

Wejście do budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obsługa interesanta niepełnosprawnego parter – Sala Konferencyjna
Brak toalet dostosowanych.
Osoba udzielająca wsparcia dla niepełnosprawnych – Pani Danuta Późniewska – tel. 29 7642121.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej

Obsługa interesanta niepełnosprawnego na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesanta w części Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przed wejściem głównym, po prawej stronie, znajduje się winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponadto od strony wewnętrznego parkingu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu, po prawej stronie  od wejścia głównego.
Osoba udzielająca wparcia dla niepełnosprawnych – Pani Bożena Saada – tel. 29 7459051.

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu

Na lewo od schodów prowadzących do wejścia, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do prokuratury możliwe jest przez część wejścia głównego Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w holu, po, prawej stronie od wejścia głównego. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami umożliwia winda osobowa, której klawisze na panelu sterującym posiadają dodatkowe oznaczenia w alfabecie Braill’a.
Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osoba udzielająca wsparcia dla niepełnosprawnych – Pani Magdalena Zajkowska – tel. 29 7563264.

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie

Wejście do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie przez wejście główne Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Na prawo od schodów prowadzących do wejścia, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu, po lewej stronie od wejścia głównego.
Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami umożliwia winda osobowa, której klawisze na  panelu sterującym posiadają dodatkowe oznaczenia w alfabecie Braill’a.
Pracownik Prokuratury udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej w dalszym poruszaniu się po obiekcie – Pan Jędrzej Martyna – tel. 29 7424009 wew. 14.

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

Wejście do budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obsługa interesanta niepełnosprawnego pok. 3
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Osoba udzielającą wsparcia dla niepełnosprawnych – Pani Janina Musińska – tel. 23 6920979 wew. 114.