Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych – wybór wykonawcy.

PO VII WB 262.33.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 14.12.2020 r. nr jw. na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych – wybór wykonawcy.”

Informacja o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 262.31.2020

Informuję, iż ogłoszone w dniu 17 listopada 2020 r. postępowanie na  świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuratury okręgu ostrołęckiego, zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

Czytaj więcej „Informacja o unieważnieniu postępowania”

Zaproszenie do złożenia oferty

PO VII WB 262.31.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuratury okręgu ostrołęckiego do celów postępowania prokuratorskiego.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.

PO VII WB 262.29.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 12.11.2020 r. pn. „Remont oświetlenia na parterze i I piętrze  Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce”, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.”