INFORMACJA O OFERTACH

PO VII WB 262.13.2020

INFORMACJA O OFERTACH

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2020 roku postępowania na „świadczenie usługi przechowywania i przewozu zwłok ludzkich” informuje, iż w wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły oferty od nw. wykonawców:

Czytaj więcej „INFORMACJA O OFERTACH”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu”  informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Informacja o złożonych ofertach

PO VII WB 262.12.2020

Informacja o złożonych ofertach

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24 kwietnia 2020 roku postępowania pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu” informuje, iż w dniu 06 maja 2020 r. roku o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert.

Czytaj więcej „Informacja o złożonych ofertach”

Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu”

PO VII WB 262.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

na świadczenie usługi społecznej w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku
Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu”

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu””

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.10.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.9.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części V dokonano wyboru oferty wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III – wybór i unieważnienie.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III.

PO VII WB 262.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.9.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.9.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części III dokonano wyboru oferty wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II – wybór i unieważnienie.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II

PO VII WB 262.9.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II”