Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.20.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 23 września 2020 r. zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie holowania i przechowywania pojazdów i ich części w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów – wyjaśnienie treści.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów.

PO VII WB 262.20.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuratury okręgu ostrołęckiego do celów postępowania prokuratorskiego.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów.”

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.23.2020

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 08.09.2020 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy

Czytaj więcej „Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.23.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych.

PO VII WB 262.23.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego oraz ich dzieci.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych – wybór oferty.

PO VII WB 262.22.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego ogłoszonego w dniu 31.08.2020 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych – wybór oferty.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 25.08.2020 r. pn. „Remont oświetlenia wewnętrznego II piętra budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce”, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.21.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2020 r. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego II piętra Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wyjaśnienie treści.”