Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja o wyborze

PO VII WB 262.17.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g pkt 1 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach” informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja o wyborze”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wybór oferty

PO VII WB 262.18.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 26.08.2019 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wybór oferty”

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja z otwarcia ofert

PO VII WB 262.17.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych” informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – informacja z otwarcia ofert”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.18.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych

PO VII WB 262.18.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego oraz ich dzieci.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych”

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.17.2019

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – wyjaśnienie treści”

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych

PO VII WB 262.17.2019

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze

PO VII WB 262.16.2019

Informacja o wyborze wykonawcy

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 26.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze”

Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

PO VII WB 262.16.2019
Rej. zam.16.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie

PO VII WB 262.15.2019
Rej. Zam. 15.2019

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 12.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem, informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważniane z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Czytaj więcej „Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie”