Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.3.2020
WYKONAWCY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.
W nawiązaniu do zapytania ofertowego PO VII WB 262.3.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę wykazów,  kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę  firmy:

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki – wybór wykonawcy

PO VII WB 262.26.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Petersburga dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego ogłoszonego w dniu 12.12.2019 r., prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę firmy

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki – wybór wykonawcy”