Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze

PO VII WB 262.16.2019

Informacja o wyborze wykonawcy

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 26.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze”

Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

PO VII WB 262.16.2019
Rej. zam.16.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie

PO VII WB 262.15.2019
Rej. Zam. 15.2019

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 12.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem, informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważniane z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Czytaj więcej „Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. V i VI

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty

Ostrołęka, dnia 12 lipca 2019 roku

PO VII WB 262.15.2019
Rej. zam.15.2019

WYKONAWCY

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty i unieważnienie

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nw. wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty i unieważnienie”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok

PO VII WB 262.13.2019
Rej. zam.13.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty

PO VII WB 262.11.2019

 

Prokuratura okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu na przedłużenie 250 licencji i dostawę 30 licencji oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę Wykonawcy

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                Ostrołęka, dnia 18 czerwca 2019 r.

PO VII WB 262.10.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i III
oraz unieważnieniu postępowania w  zakresie części II, IV, V, VI

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.11.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2019 roku postępowania na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego z związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wyjaśnienie treści”