Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.10.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.9.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części V dokonano wyboru oferty wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III – wybór i unieważnienie.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III.

PO VII WB 262.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników III.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.9.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.9.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części III dokonano wyboru oferty wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II – wybór i unieważnienie.”

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II

PO VII WB 262.9.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

Czytaj więcej „Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.8.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.8.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części I dokonano wyboru oferty wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wybór i unieważnienie.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wyjaśnienie.

PO VII WB 262.8.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 03 lutego br. postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wyjaśnienie.”

Wyjaśnienie dot. świadczenia usług z zakresu medycyny pracy

PO VII WB  262.8.2020
          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 03 lutego br. postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Wyjaśnienie dot. świadczenia usług z zakresu medycyny pracy”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników.

PO VII WB 262.8.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – wybór oferty

PO VII WB 262.4.2020

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.4.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż postępowanie w części I, III, IV i V zostało unieważnione. W części dot. świadczenia usług dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W częściach III – V postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert w tym zakresie.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – wybór oferty”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.3.2020
WYKONAWCY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.
W nawiązaniu do zapytania ofertowego PO VII WB 262.3.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę wykazów,  kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę  firmy:

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”