Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie pod sygnaturą akt PR I Ds 197.2020.Sp nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie śledztwo w sprawie dotyczącej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem członków Wspólnoty Gruntowej Wyszkowa w wyniku zawarcia w dniu 08.05.2015r. umowy użytkowania gruntów rolnych przekazującej prawo do używania i pobierania pożytków z gruntów Wspólnoty Gruntowej Miasta Wyszków oraz przywłaszczenia uzyskanych z tytułu czynszu dzierżawnego środków pieniężnych, tj. o czyny z art, 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 284 § 1 k.k.

Czytaj więcej „Komunikat”

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

 

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), w trosce o zdrowie osób zatrudnionych w jednostkach prokuratury oraz interesantów wprowadza się do odwołania:

1. 0granicza się do odwołania przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuratur Rejonowych w Ostrołęce, w Ostrowi Mazowieckiej, w Przasnyszu, w Pułtusku i w Wyszkowie wyłączenie do stron i uczestników postępowań wezwanych do udziału w czynnościach lub zawiadomionych o wyznaczeniu czynności, w których mają prawo uczestniczyć oraz osób zamierzających złożyć do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie.

2. Dla pozostałych interesantów zapewnia się kontakt drogą telefoniczną, elektroniczną (w PUAP, e-mail, faks) oraz za pośrednictwem operatorów pocztowych.

3. Zawiesza się do odwołania przyjmowanie interesantów po godzinach urzędowania Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuraturach Rejonowych.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą osób, które na umotywowany wniosek uzyskały indywidualną zgodę kierownika jednostki.

5. W ramach działań profilaktycznych przed wejściem do budynku przeprowadza się pomiar temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada

Informacja o dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2020 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury

  1. 14 sierpnia 2020r. ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające na dzień 15 sierpnia 2020r.
  2. 24 grudnia 2020r. ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające na dzień 26 grudnia 2020r.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W związku z włączeniem się Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
i podległych jednostek w obchody
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
wyznaczeni prokuratorzy i asystenci prokuratorów

będą udzielać porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zapraszamy w dniach od 21 do 28 lutego 2020r.

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce – w godz. 12:00-14:00,
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce – w godz. 10:00-13:00,
Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Maz. – w godz. 13:00-15:00,
Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu – w godz. 09:00-15:00,
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku – w godz. 09:00-14:00,
Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie – w godz. urzędowania (07:30-15:30)

Komunikat Informacyjny

PO IV WOS 257.1.2020

Komunikat Informacyjny

Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów wprowadził stopnie alarmowe:

  • II stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP na terenie województwa małopolskiego,
  • I stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na pozostałym obszarze kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23:59.

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

dot. PO VII WB 233.10.2019

Informacja
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Czytaj więcej „Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce”

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

dot. POVIIWB 233.10.2019

Informacja
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Czytaj więcej „Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego”

Informacja o dniu wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

  1. 16 sierpnia 2019r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce
  2. 31 sierpnia 2019r. wyznacza się dniem pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce w zamian za 16 sierpnia 2019r.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2019 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz zarządzeniem nr 45/2019 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury:

1) 21 czerwca 2019r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu i w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku

2) 29 czerwca 2019r. wyznacza się dniem pracy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu i w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku w zamian za 21 czerwca 2019r.