Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – wynik konkursu

Sygn. Konkursu PO IV WOS 1110.5.2018

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno – Budżetowym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, w dniu 8 lutego 2019 roku podjęła następującą uchwałę:

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – wynik konkursu”

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu

Sygn. Konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno – Budżetowym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu”

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2019

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838)

ogłasza konkurs sygn. PO IV WOS 1111.1.2019
na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Czytaj więcej „Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce”

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu

PO IV WOS 1110.1.2019

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

Czytaj więcej „Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu”

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy.

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu”

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku.

Czytaj więcej „Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku”

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

PO IV WOS 1111.5.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a  k o n k u r s
na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym”

Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku postanowiła podjąć niniejszą uchwałę:

Czytaj więcej „Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu”