Komunikat prasowy 7/2019

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Maciejowi K., podejrzanego o popełnienie 4 przestępstw polegających na zatajeniu prawdy w oświadczeniach majątkowych radnego Rady Miasta Ostrołęka oraz wiceprezydenta Miasta Ostrołęka składanych za rok 2017 i 2018.

Czytaj więcej „Komunikat prasowy 7/2019”

KOMUNIKAT

PO IV WOS 1111.1.2019

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu

Czytaj więcej „KOMUNIKAT”

UWAGA NA OSZUSTÓW

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo w sprawie oszustwa na „prokuratora” i „policjanta”. Do zdarzenia doszło w dniu 10 kwietnia 2019r. Na telefon stacjonarny Jadwigi B. zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza CBŚP – Andrzeja Szymczyk. Podczas rozmowy poinformował pokrzywdzoną, że nieznani hakerzy próbują uruchomić kredyt w jej banku i przelać posiadane przez nią środki pieniężne.

Czytaj więcej „UWAGA NA OSZUSTÓW”

WYROK ZA OSZUSTWA SPRZED 20 LAT

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w dniu 11 kwietnia 2019r. wydał wyrok w sprawie Bogusława K., którego Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła o przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób o łącznej wartości ponad 300.000zł oraz wyłudzenie kredytu na kwotę około 1.000.000zł uzyskanego na podstawie nierzetelnej dokumentacji. Do popełnienia przestępstw doszło w latach 1997-1999.

Czytaj więcej „WYROK ZA OSZUSTWA SPRZED 20 LAT”

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Piotrowi D. i Andrzejowi W., podejrzanym o wyłudzenie wielu pożyczek i kredytów na szkodę banków, instytucji finansowych oraz osób prywatnych. Wymienieni sprawcy działali w latach 2016- 2019 na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko- mazurskiego i podlaskiego. Działanie sprawców, czyli Piotra D. i Andrzeja W., opierało się głownie na wykorzystywaniu łatwowierności osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi lub mającymi skłonności do nadużywania alkoholu.

Czytaj więcej „OGŁOSZENIE”

Komunikat Prasowy 5/2019

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła postępowanie przygotowawcze wszczęte na skutek zawiadomienia prezydenta Miasta Ostrołęka Łukasza Kulik dotyczące zaistniałego od bliżej nieustalonego dnia do 27 listopada 2018r. narażenia pasażerów oraz kierowców MZK sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez dopuszczenie do ruchu autobusów o naganny, stanie technicznym w ramach komunikacji miejskiej świadczonej w na podstawie ustawy o transporcie zbiorowym oraz ustawy o samorządzie gminnym, tj. o czyn z art. 160 §1 k.k.

Czytaj więcej „Komunikat Prasowy 5/2019”

WYPADEK W KORDOWIE

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 27 marca 2019r. w miejskości Kordowo, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosły dwie dziewczynki, jedna w wieku 6 lata oraz druga niespełna dwóch miesięcy. Samochodem, w którym znajdowały się dzieci, kierowała Ewa B. [36l.].

Czytaj więcej „WYPADEK W KORDOWIE”