Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.13.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV, V
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II, VI

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 24.06.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano oferty nw. wykonawców:

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

GROŹBY BEZPRAWNE Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi śledztwo przeciwko Zbigniewowi R., który w dniu 30 czerwca 2020r. w miejscowości Stare Budy, powiat wyszkowski, zniszczył plakat z wizerunkiem kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz kierował wobec pokrzywdzonej groźby pozbawienia życia oraz podpalenia jej budynków.

Czytaj więcej „GROŹBY BEZPRAWNE Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ”

INFORMACJA O OFERTACH

PO VII WB 262.13.2020

INFORMACJA O OFERTACH

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2020 roku postępowania na „świadczenie usługi przechowywania i przewozu zwłok ludzkich” informuje, iż w wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły oferty od nw. wykonawców:

Czytaj więcej „INFORMACJA O OFERTACH”

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta

PO IV WOS 1111.1.2020
KOMUNIKAT
Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu:

Czytaj więcej „Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta”