Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.19.2020
W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 24.07.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem – część VI, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

INFORMACJA O OFERTACH

PO VII WB 262.19.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 24 lipca 2020 roku postępowania na „świadczenie usługi przechowywania i przewozu zwłok ludzkich” – cz. VI Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie, informuje, iż w wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły oferty od nw. wykonawców:

Czytaj więcej „INFORMACJA O OFERTACH”