MILIONOWE STRATY PODATKU

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi śledztwo w przeciwko Marcinowi D. oraz Janowi W., którym zarzucono popełnienie przestępstw karno – skarbowych, m. in. przestępstwa paserstwa akcyzowego oraz paserstwa celnego, których przedmiotem są papierosy, krajanka tytoniowa oraz alkohol bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Czytaj więcej „MILIONOWE STRATY PODATKU”

ZABÓJSTWO NOŻEM KUCHENNYM

W dniu 13 maja 2020r. w miejscowości Trzepowo, gm. Pokrzywnica zostały ujawnione zwłoki mężczyzny – Wojciecha N. Miejsce znalezienia zwłok zostało zabezpieczone przez policję. Zostały podjęte czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku z udziałem lekarza patomorfologa.

Czytaj więcej „ZABÓJSTWO NOŻEM KUCHENNYM”

ZWŁOKI MĘŻCZYZNY I DWIE OSOBY NIEPRZYTOMNE W WYSZKOWIE

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny w wieku 29 lat. W dniu 12 maja 2020r. zwłoki mężczyzny zostały ujawnione w jednym z mieszkań bloku mieszkalnego na terenie miasta Wyszków. W mieszkaniu tym ujawniono również leżącą na podłodze nieprzytomną kobietę [30l.], dwójkę zdrowych dzieci w wieku 4 i 7 lat oraz dwa psy, w tym jeden w stanie agonalnym.

Czytaj więcej „ZWŁOKI MĘŻCZYZNY I DWIE OSOBY NIEPRZYTOMNE W WYSZKOWIE”

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBUCHU GRANATU MOŹDZIERZOWEGO

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo w sprawie eksplozji materiałów wybuchowych, do której doszło w dniu 4 sierpnia 2019r. w miejscowości C., gm. Goworowo. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób w wyniku zaistniałej eksplozji oraz wobec śmierci osób podejrzewanych.

Czytaj więcej „ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBUCHU GRANATU MOŹDZIERZOWEGO”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu”  informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Informacja o złożonych ofertach

PO VII WB 262.12.2020

Informacja o złożonych ofertach

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24 kwietnia 2020 roku postępowania pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu” informuje, iż w dniu 06 maja 2020 r. roku o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert.

Czytaj więcej „Informacja o złożonych ofertach”

SKŁADOWANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie składowania wbrew przepisom ustawy odpadów i substancji mogących zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub mogących spowodować znaczne obniżenie jakości powietrza, wody lub powierzchni ziemi, zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 k.k.

Czytaj więcej „SKŁADOWANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI”