Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.18.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści”

Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

PO IV WOS 000.2.2019

Informacja
o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

W dniu 18 września 2019 roku o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, którego przedmiotem będzie wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowiska asesorskie:

Czytaj więcej „Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych

PO VII WB 262.18.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego oraz ich dzieci.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych”

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.17.2019

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – wyjaśnienie treści”

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych

PO VII WB 262.17.2019

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Czytaj więcej „Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze

PO VII WB 262.16.2019

Informacja o wyborze wykonawcy

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 26.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze”

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

dot. POVIIWB 233.10.2019

Informacja
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Czytaj więcej „Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego”

Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

PO VII WB 262.16.2019
Rej. zam.16.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej”