Informacja o dniu wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

  1. 16 sierpnia 2019r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce
  2. 31 sierpnia 2019r. wyznacza się dniem pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce w zamian za 16 sierpnia 2019r.

Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie

PO VII WB 262.15.2019
Rej. Zam. 15.2019

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 12.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem, informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważniane z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Czytaj więcej „Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. V i VI

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty i unieważnienie

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nw. wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty i unieważnienie”

AKT OSKARŻENIA ZA ZABICIE PSA

W dniu 28 czerwca 2019r. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko Mieczysławowi Ch., podejrzanego o dokonanie przestępstwa z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt polegającego na zabiciu psa rasy „beagle” ze szczególnym okrucieństwem. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Czytaj więcej „AKT OSKARŻENIA ZA ZABICIE PSA”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok

PO VII WB 262.13.2019
Rej. zam.13.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty

PO VII WB 262.11.2019

 

Prokuratura okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu na przedłużenie 250 licencji i dostawę 30 licencji oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę Wykonawcy

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.11.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2019 roku postępowania na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego z związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – wyjaśnienie treści”