KOMUNIKAT PRASOWY 41

W dniu 27 grudnia br. Sąd Okręgowy w Ostrołęce na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie Marcina Adama O. uznając go za winnego, tego że 26 kwietnia 2017r. między godziną 22.00 a 24.00 w okolicy miejscowości Góra, gm. Goworowo działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia dokonał zabójstwa […] w ten sposób, że zawiązał na szczeblu drabiny ambony myśliwskiej sznur z pętlą wisielczą, a następnie polecił ustalonej osobie podniesienie pokrzywdzonej, po czym osoba ta objęła rękami tułów pokrzywdzonej z jednoczesnym unieruchomieniem rąk opuszczonych wzdłuż ciała i podniosła ją do góry, wówczas stojąc na szczeblu drabiny założył pętlę wisielczą na szyję […], a ustalona osoba opuściła pokrzywdzoną ,w wyniku czego nastąpił zgon wymienionej w następstwie zadzierzgnięcia, przy czym czynu tego dopuścił się mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, tj. o czyn z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §2 k.k. Za tak przypisany oskarżonemu czyn Sąd wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

KOMUNIKAT PRASOWY 40

W dniu 29 grudnia 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła aktem oskarżenia śledztwo przeciwko członkowi zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2002-2007 na terenie Marek, Ząbek i Warszawy zajmowała się wywozem i przywozem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obrotem znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy, heroiny, tabletek ekstazy, haszyszu, LSD.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT PRASOWY 40”

KOMUNIKAT PRASOWY 39

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2012 – 2017 w związku z realizacją recept refundowanych, wystawianych przez lekarza psychiatrię Annę Marię L. w ramach umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT PRASOWY 39”

KOMUNIKAT PRASOWY 38

„Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez dwóch funkcjonariuszy policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT PRASOWY 38”

KOMUNIKAT PRASOWY 37

„Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo dotyczące wyłudzenia dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez „Jategra” sp. z o.o. w Przasnyszu posiadającą status zakładu pracy chronionej.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT PRASOWY 37”

KOMUNIKAT PRASOWY 36

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła  śledztwo przeciwko Bogusławowi K., którego oskarżono o przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób oraz wyłudzenie kredytu na kwotę około jednego miliona złotych na podstawie nierzetelnej dokumentacji. Śledztwo prowadzone było od marca 1999r. Ukończenie śledztwa uniemożliwiał podejrzany, który jeszcze przed wszczęciem śledztwa opuścił Polskę. Jak ustalono w toku postępowania, wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie ukrywał się przed organami ścigania.

Czytaj więcej „KOMUNIKAT PRASOWY 36”