Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu

Sygn. Konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno – Budżetowym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu”

Komunikat Prasowy 3/2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie:

  1. Zaistniałego w bliżej nieustalonym okresie czasu najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019r. w miejscowości K., powiat ostrowski sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków spożywczych w postaci mięsa pochodzącego z uboju, tj. o czyn z art. 165 §1 pkt .2 k.k.
  2. Zaistniałego w bliżej nie ustalonym okresie do czasu 14 stycznia 2019r. w miejscowości K., powiat ostrowski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, poświadczenia nieprawdy przez uprawnionego lekarza weterynarii w dokumencie – decyzji o dopuszczeniu do uboju oraz dzienniku przed ubojowym i poubojowym co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. o czyn z art. 271 §3 k.k.
  3. Zaistniałego w bliżej nie ustalonym okresie do czasu 14 stycznia 2019r. w miejscowości K., powiat ostrowski prowadzenia działalności nadzorowanej nie spełniającej wymagań weterynaryjnych przewidzianych dla określonego rodzaju i zakresu tej działalności powodując przez to zagrożenie epidemiologiczne lub niewłaściwa jakość zdrowotną produktów oraz transportowania zwierząt bez zachowania lub z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie, tj. o czyn z art. 77 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Czytaj więcej „Komunikat Prasowy 3/2019”

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2019

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838)

ogłasza konkurs sygn. PO IV WOS 1111.1.2019
na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Czytaj więcej „Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce”

Komunikat Prasowy 2/2019

W dniu 21 stycznia br. Sąd Rejonowy w Pułtusku, na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce, wydał wyrok w sprawie Tomasza S. – byłego Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Mariusza B. – byłego Specjalisty w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Czytaj więcej „Komunikat Prasowy 2/2019”

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu

PO IV WOS 1110.1.2019

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

Czytaj więcej „Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu”

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy.

Czytaj więcej „Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu”