Informacja o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 262.5.2021

Zawiadamiam, że postępowanie na remont pomieszczeń archiwum w podległych jednostkach zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

       Anna Drewnowska

Załączniki: