Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.3.2021

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę wykazów,  kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę  firmy:

w części I: Hurtownia Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida
                              ul. Prandoty 41, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego  oraz w wyznaczonych kryteriach wyboru otrzymała:

w kryterium cena 89,82 pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 5 pkt

razem 94,82 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Poligrafia Bro-Kal s.c., Mąchocice Kapitulne, ul. Dolna 69, 26-001 Masłów

w kryterium cena 90,00  pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 0 pkt

razem 90,00 pkt.

w części II: Best Office Jakubiak, sp. jawna., ul. Kopernik 6, 07-410 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego  oraz w wyznaczonych kryteriach wyboru otrzymała:

w kryterium cena 88,45  pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt

razem 98,45 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Hurtownia Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze, Leszek Kujbida
ul. Prandoty 41, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń

w kryterium cena 90,00 pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 5 pkt

razem 95,00  pkt.

Enter PHU ul. Biwakowa 26 A 93-469 Łodź

w kryterium cena 76,53  pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt

razem 86,53 pkt.

Partner Premium Salata Sp.J, ul. Graniczna 46,  09-407 Płock

w kryterium cena 84,49  pkt

w kryterium termin realizacji dostawy 10 pkt

razem 94,49 pkt.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

w Ostrołęce

 

Załączniki: