Komunikat komisji konkursowej

PO IV WOS 1111.5.2020

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu:

I. do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowana została Pani Melanie Bołtruczyk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 39,

II. na listę rezerwową zakwalifikowano kandydata Pana Piotra Kamila Cieślaka, który uzyskał 38 punktów.

 

.                                                                          Prokurator Okręgowy

.                                                                               Dorota Łada