Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

PO VII WB 221.1.2021

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej,
zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej.

W Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego podejmowane były w 2020 roku działania, sprzyjające poprawie efektywności energetycznej.

W ramach przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, czyli działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w 2020 roku sukcesywnie dokonywano wymiany źródeł światła na energooszczędne, tj wymieniono częściowo oświetlenie stacjonarne na LED.

W roku 2021 nadal będą podejmowane działania służące poprawie efektywności energetycznej.