Informacja o wyborze oferty

PO VII WB 262.1.2021

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:

w kryterium cena 90,00 pkt.

w kryterium termin dostawy 10 pkt.

łącznie przyznano 100,00 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Pkt

razem

Kryterium cena pkt Kryterium termin realizacji dostawy pkt
1 Marking s.c. Marcin Markowicz, Łukasz Markowicz, al. Jana Pawła II 64, 05-250 Radzymin 90,09 80,09 pkt 10 pkt
2 Partner Premium, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock 94,23 89,23 pkt 5 pkt.
3 Best Office,

ul. Kopernika, 07-410 Ostrołęka

 

100

90 pkt 10 pkt.
4 Mimar Maria Głębocka

ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Maz.

 

93,79

83,79 pkt 10 pkt.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: