Komunikat komisji konkursowej

PO IV WOS 1111.5.2020

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

Bołtruczyk Melanie,

Cieślak Piotr Kamil,

Hermańska Patrycja

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 02 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                                         Sekretarz Komisji                                        Przewodnicząca Komisji

.                                      Tomasz Mierzejewski                                          Anna Drewnowska