Komunikat komisji konkursowej

KOMUNIKAT KOMISJI  KONKURSOWEJ
z dnia 08 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

1. Bołtruczyk Malanie
2. Cieślak Piotr Kamil
3. Hermańska Patrycja
4. Hryniewicz Alicja
5. Jasińska Anna
6. Maciejewska Małgorzata
7. Miałki Jakub Piotr
8. Piątek – Dumała Ewelina
9. Prusaczyk Katarzyna
10.Syguła Milena

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                     Sekretarz Komisji                                                                Przewodnicząca Komisji

.                     Tomasz Mierzejewski                                                                 Anna Drewnowska