Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych – wybór wykonawcy.

PO VII WB 262.33.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 14.12.2020 r. nr jw. na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

w zakresie części I:

Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Atut Centrum Sp z o.o. ul. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 Warszawa: 97,02 pkt.
ForTi Krzysztof Jurek, ul. M. Skłodowskiej Curie 18 26-600 Radom: 80,95 pkt.

w zakresie części II

ForTi Krzysztof Jurek, ul. M. Skłodowskiej Curie 18, 26-600 Radom,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

w zakresie części III:

ForTi Krzysztof Jurek ul. M. Skłodowskiej Curie 18 26-600 Radom,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock: 91,53 pkt
Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa: 98,64 pkt
Reset Przemysław Bacławski, ul. Piłsudskiego 36, 07-410 Ostrołęka: 73,38 pkt.
Atut Centrum Sp z o.o. ul. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 Warszawa: 96,76 pkt

w zakresie części IV:

Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Atut Centrum Sp z o.o. ul. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 Warszawa 98,60 pkt
ForTi Krzysztof Jurek, ul. M. Skłodowskiej Curie 18 26-600 Radom 96,25 pkt
Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 93,38 pkt
Reset Przemysław Bacławski, ul. Piłsudskiego 36, 07-410 Ostrołęka 98,71 pkt

Załączniki: