Komunikat komisji konkursowej

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 107/20 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 27 października 2020 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 roku podjęła niniejszą uchwałę:

1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce (2 etaty) zakwalifikować Panią Aleksandrę Goceł i Panią Małgorzatę Kempistą, które uzyskały łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.

2. Odstąpiono od sporządzenia listy kandydatów rezerwowych.

3. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada