Zatrzymanie na gorącym uczynku radnego i przedsiębiorcy

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce razem z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko przedsiębiorcy oraz radnemu z powiatu sierpeckiego, którym zarzucono dopuszczenie się przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną, tj. złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej.

W toku podjętych czynności ustalono, że podejrzani złożyli obietnicę przekazania znacznej kwoty  jednemu z urzędników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w zamian za pozytywne rozstrzygnięcie planowanego na początku przyszłego roku przetargu na dostawę urządzeń fotowoltaiki na rzecz powiatu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przed urzędem w Przasnyszu, bezpośrednio po złożeniu propozycji korupcyjnej.

Podczas czynności procesowych z udziałem podejrzanych przeprowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do Sądu Rejonowego w Ostrołęce skierowano wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Z uwagi na ich postawę zaprezentowaną podczas posiedzenia aresztowego, zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktów z pozostałymi osobami występującymi w sprawie.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.