Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.

PO VII WB 262.29.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 12.11.2020 r. pn. „Remont oświetlenia na parterze i I piętrze  Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce”, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Profikonekt Robert Bobowski, ul. Strumykowa 6a/33 03-138 Warszawa     

która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów
1 Instal – Grot Kupidłowski Tomasz Boguszyce 5, 18-400 Łomża 96,51 pkt

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: