Informacja o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 262.27.2020

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05 listopada 2020r. postępowania na  wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, informuję iż na podstawie pkt V zaproszenia do złożenia oferty postępowanie zostaje unieważnione.

.                                                                                         Zastępca Prokuratora Okręgowego

.                                                                                                     Anna Drewnowska

Załączniki: