Postępowanie na remont pomieszczeń archiwum oraz korytarza – wybór oferty.

PO VII WB 262.27.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu na remont pomieszczeń archiwum oraz korytarza we wskazanych jednostkach okręgu ostrołęckiego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

And-Bud Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07-410 Ostrołęka

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt w części I, II i III postępowania.

Pozostali Wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Część postępowania Liczba pkt
1 Usługi Remontowo Budowlane Waldemar Olender
ul. Wyspiańskiego  38, 07-415 Olszewo Borki
I 79,11
II 32,55
III 83,12

 

 

Załączniki: