Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wyjaśnienie treści 2.

PO VII WB 262.27.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05 listopada 2020 r. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

 

Pytanie:

Powołują się Państwo na załączony przedmiar, niestety nigdzie nie jest on widoczny. Proszę o uzupełnienie zapytania.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w pkt. I zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo pojawił się zapis dot. przedmiaru. Wobec czego zmianie ulega zdanie pierwsze opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie słów „przedmiarem oraz” i otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego na parterze oraz w części pomieszczeń na I piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 – zgodnie z załączonym projektem.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców.

 

Zastępca
Prokuratura Okręgowego
w Ostrołęce