Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.27.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05 listopada 2020 r. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:

Czy w przedsionkach łazienek oprawy mają być sterowane czujką ruchu?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający zmienia w tym zakresie treść zapytania ofertowego i wskazuje, że w łazienkach należy zastosować oprawy LED bez czujki ruchu.

 

Pytanie 2:

W projekcie nie ma informacji odnośnie sterowania oprawami z podziałem na sekcje, rozumiem że sterowanie zostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego?

Wyjaśnienie 2:

Podział na sekcje pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 3:

Obawiam się że będzie zbyt duże natężenie oświetlenia w pomieszczeniach.

Wyjaśnienie 3:

W przyjętych oprawach MODERNA przewidziana jest możliwość zmniejszenia strumienia świetlnego z 5400lm do 4700lm (informacja od producenta). Tak też w niektórych pomieszczeniach wykonano obliczenia. Zmiana nie wymaga ingerencji w układ oprawy. Producent zapewnił, że w razie konieczności poinstruuje wykonawcę jak to zrobić. Zmiana nie spowoduje utraty gwarancji na oprawy.

 

Pytanie 4:

Oprawy typu BASE2 LED 840 1400lm 15W IP44 nie nadają się do montażu na zewnątrz mimo podwyższonego IP producent zaleca montaż opraw w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, WC, prysznice itp.) oprawy na zewnątrz powinny mieć szczelność IP 65, np. oprawa RINGON produkcji ES-SYSTEM.

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w tym zakresie i wskazuje, że na zewnątrz budynku należy zastosować oprawy o szczelności IP 65, np. RINGON produkcji ES-SYSTEM.

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców.

 

Zastępca
Prokuratura Okręgowego
w Ostrołęce

Załączniki: