FAŁSZYWE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko byłemu Skarbnikowi jednej z gmin w powiecie makowskim. Postępowanie dotyczy m. in. zatajenia majątku w składanych oświadczeniach majątkowych za lata 2014-2018.

W dniu 26 października 2020r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce dokonali zatrzymania osoby podejrzanej. W miejscu zamieszkania zatrzymanej przeprowadzone zostało przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych.
Podejrzanej przedstawiono 5 zarzutów dotyczących złożenia oświadczeń majątkowych zawierających dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, tj. zatajenia majątku oraz posiadanych zobowiązań kredytowych. Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30.000zł oraz zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane podejrzanej przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.