Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego – wybór oferty.

PO VII WB 262.24.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu na przedłużenie 140 licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus Suite wybrano ofertę Wykonawcy

Ikaria Sp z o.o. ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i otrzymała:

w kryterium cena  80,00 pkt

w kryterium dodatkowy okres licencji 20,00 pkt

łącznie otrzymała 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Cena oferty

brutto w złotych

(pkt)

Dodatkowy okres licencji

(pkt)

Łączna liczba pkt
1 SuperSystem,pl,  Biuro bezpieczeństwa IT

ul. Klecińska 125, 54-413  Wrocław

78,80 pkt 0 pkt. 78,80 pkt.
2 Bladecom sp z o.o.  ul. Południowa 9

26-606 Radom

67,20 pkt 20 pkt 87,20 pkt

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: