Komunikat

Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), w trosce o zdrowie osób zatrudnionych w jednostkach prokuratury oraz interesantów wprowadza się do odwołania:

  1. Ogranicza się do odwołania przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuratur Rejonowych w Ostrołęce, w Ostrowi Mazowieckiej, w Przasnyszu, w Pułtusku i w Wyszkowie wyłącznie do stron i uczestników postępowań wezwanych do udziału w czynnościach lub zawiadomionych o wyznaczeniu czynności, w których mają prawo uczestniczyć oraz osób zamierzających złożyć do protokołu ustne zawiadomienie o przestępstwie.
  2. Dla pozostałych interesantów zapewnia się kontakt drogą telefoniczną, elektroniczną (w ePUAP, e-mail, faks) oraz za pośrednictwem operatorów pocztowych.
  3. Zawiesza się do odwołania przyjmowanie interesantów po godzinach urzędowania Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuraturach Rejonowych.
  4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą osób, które na umotywowany wniosek uzyskały indywidualna zgodę kierownika jednostki lub innej osoby uprawnionej.
  5. W ramach działań profilaktycznych przed wejściem do budynku przeprowadza się pomiar temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
  6. Interesanci obowiązani są do noszenia masek lub przyłbic zakrywających nos i usta oraz do korzystania z płynów dezynfekujących dostępnych w jednostce. Osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku prokuratury.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Anna Drewnowska