KOLEJNE OSZUSTWA NA POLICJANTA I CÓRKĘ

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w dniu 29 września 2020r. na terenie powiatu przasnyskiego doszło do serii, tj. 13 oszustw metoda na „policjanta”.

W toku podjętych działań ustalono, że nieznani sprawcy telefonicznie, dzwoniąc na numery stacjonarne pokrzywdzonych, podawali się za funkcjonariuszy policji i informowali o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. Podające się za funkcjonariuszy policji osoby informowały o konieczności wpłacenia kwoty od 10.000zł do 180.000zł. Przekazanie przez ofiary oszustw kwoty wskazanej przez sprawców, miało doprowadzić do uniknięcia przez członka rodziny tymczasowego aresztowania lub uniknięcia odpowiedzialności karnej. W dwóch przypadkach doszło do faktycznego przekazania pieniędzy sprawcom. Jedna z osób pokrzywdzonych [Jednorożec] przekazała sprawcom kwotę 105.000zł, druga z ofiar przekazała kwotę 70.000zł i 2.000 USD [Chorzele]. Pozostali pokrzywdzeni nie posiadali żądanych przez sprawców środków pieniężnych lub orientowali się, że są ofiarami oszustów.

Do kolejnego oszustwa metodą na „córkę” doszło w dniu 30 września 2020r. w miejscowości Wykrot gm. Myszyniec. Sposób działania sprawców był taki sam, jak na terenie powiatu przasnyskiego. Do pokrzywdzonej zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Poinformowała, że spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym i potrzebuje 200.000zł, by uniknąć tymczasowego aresztowania. Pokrzywdzona oświadczyła, że dysponuje kwotą 170.000zł. Po odbiór pieniędzy na posesję ofiary przyjechała kobieta w wieku około 40 lat. Po przekazaniu jej kwoty 170.000zł oddaliła się z miejsca zamieszkania pokrzywdzonej.

Jak się później okazało, żaden z członków rodziny ofiar oszustw nie spowodował wypadku drogowego, nie jest prowadzone postępowanie karne i nie zachodzi potrzeba przekazania pieniędzy w celu uniknięcia aresztu tymczasowego lub uniknięcia odpowiedzialności karnej.
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Komenda Miejska Policji w Ostrołęce pod nadzorem Prokuratur prowadzą czynności procesowe mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Ostrołęki oraz okolic o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku nawiązania kontaktów telefonicznych przez osoby podające się za funkcjonariuszy policji lub innych służb, którzy proszą o przekazanie pieniędzy lub informują o prowadzonych akcjach policyjnych. W przypadku zaistnienia podobnych sytuacji należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji.