ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU Z PRANIEM BRUDNYCH PIENIĘDZY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo dotyczące prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę 1.716 klientów spółki Finroyal Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, co do którego Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi K. zarzucając mu wielokrotne popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz naruszenie przepisów ustawy Prawo Bankowe.

W toku niniejszego śledztwa zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na ustalenie powiązań kapitałowych pomiędzy Andrzejem K. oraz innymi osobami, jak również podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zgromadzone w toku śledztwa dowody wskazują, że Andrzej K. część pieniędzy pochodzących z wpłat od klientów FRL Capital Limited inwestował zakupując różnego rodzaju podmioty gospodarcze oraz wpłacając te pieniądze do instytucji zajmujących się inwestycjami giełdowymi i które, na skutek nietrafnych inwestycji, zostały bezpowrotnie utracone. Część z uzyskanych od klientów FRL Capital Limited środków przekazana została na bieżące funkcjonowanie spółek, w tym Finroyal Services sp. z o.o., reklamy, wynagrodzenia, najem pomieszczeń itp. Pewna część środków uzyskanych z przestępstwa oszustwa została wypłacona w gotówce – nie mniej niż 1.843.654,38 zł i później wprowadzona do legalnego obrotu, część środków została przelana na prywatne konta Andrzeja K. i wykorzystana do kolejnych transakcji bankowych oraz zakupu nieruchomości czy ruchomości.
W dniach 22-23 września 2020r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce funkcjonariusze KWP z siedzibą w Radomiu zatrzymali Andrzeja K., Małgorzatę O. oraz Tatianę B. Nadto w dniu 24 września 2020r. służby policyjne zatrzymały kolejną osobę zamieszają w przestępczy proceder – Lenę G.
Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę 1.716 klientów spółki FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, tj. przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 k.k. Przedmiotem zarzutów objęte zostały transakcje, których nie sposób uznać za inwestycje FRL Capital Limited, polegające na dalszym rozporządzeniu mieniem pochodzącym z przestępstwa bazowego /oszustwa/ dokonanego przez Andrzeja K., mającego postać transakcji bankowych, zakupu nieruchomości, zakupu ruchomości oraz przeniesienia własności udziałów w spółce.
Sąd Rejonowy w Ostrołęce podzielił stanowisko Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawarte we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja K. i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.
Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.