Komunikat Komisji konkursowej

Sygn. Konkursu PO IV WOS 1110.2.2020

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 16 września 2020 roku podjęła następującą uchwałę:


1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zakwalifikować Panią Annę Leonarską, która uzyskała łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.
2. Na listę rezerwową wpisać Panie, które otrzymały łącznie po trzech etapach kolejne wyniki tj.
– Olkowska Monika,
– Kaczmarczyk Sylwia,
– Rupińska Ewelina,
– Lutrzykowska Marta.
3. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce i Prokuraturze Okręgowej.

.                                                                                                      Prokurator Okręgowy

.                                                                                                           Dorota Łada