Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.23.2020

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 08.09.2020 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy

Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

która uzyskała łącznie 90,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy  w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: