Patryk Załęski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Patryk Załęski

 

nazwisko rodowe:

imię ojca: Grzegorz

urodzony: 01.12.1995r. w Ostrołęce

obywatelstwo: Polska

ostatni adres zamieszkania: Ostrołęka ul. 11 Listopada 5 m 55

zawód:

kwalifikacja prawna czynu: art. 288 § 1k.k.

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2Ds 910.2020 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce