Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych – wybór oferty.

PO VII WB 262.22.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego ogłoszonego w dniu 31.08.2020 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

DKS Sp zo.o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

Wykonawca spełnia warunki zapytania ofertowego. W oparciu o ustalone kryteria wyboru, jest najkorzystniejszą ofertą:

w kryterium cena uzyskał 80,00 pkt.
w kryterium termin wymiany tonerów uzyskał 20,00 pkt

łącznie 100 pkt.

Zastępca
Prokuratora Okręgowego

w Ostrołęce

Załączniki: