Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wybór oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 25.08.2020 r. pn. „Remont oświetlenia wewnętrznego II piętra budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce”, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Profikonekt Robert Bobowski, ul. Strumykowa 6a/33 03-138 Warszawa       

która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres firmy Liczba punktów
1 Combo Art. T. Sęk, ul. Batalionów Chłopskich 87B/42, 01-307 Warszawa 92,14 pkt.
2 Unimar, ul. Millenium 3, 07-410 Ostrołęka 92,24 pkt.
3 Przedsiębiorstwo Instalacji elektrycznych, ul. Żabia, 18-400 Łomża 87,01 pkt.

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: