Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.21.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2020 r. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego II piętra Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:

Jakiego typu oprawy należy zastosować do remontowanych pomieszczeń  w ilości 10 szt.?

Wyjaśnienie:

W załączniku nr 5 do zapytania ofertowego znajduje się wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w projekcie, wskazujące jakie oprawy zastosowane powinny być w poszczególnych pomieszczeniach II piętra. Łącznie wymianie podlegają 43 punkty świetlne z czego:

  • 16 sztuk to oprawa MODERNA 2 BASIC 597 LED 840 4900lm Clear 45W,
  • 15 sztuk to oprawa MODERNA 2N 1200 LED 840 5400 lm 47W IP20,
  • 8 sztuk to oprawa PRIMA LED 240 840 1900 lm Opal 22W IP44,
  • 4 sztuki to oprawa BASE2 LED 840 1400 lm 15 W IP44 z czujką ruchu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zaproszenie do złożenia oferty w pkt. I opisu przedmiotu zamówienia, w którym dodaje się zapis:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw oświetleniowych LED niż wskazane w załączniku nr 5, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań równoważnych lub lepszych od podanych. W tym przypadku do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry zaproponowanych opraw.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców.

 

Zastępca
Prokuratura Okręgowego

 w Ostrołęce

Załączniki: