Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.19.2020
W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 24.07.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem – część VI, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

    ZUP Funeral ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk
która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.

Załączniki: