Komunikat komisji konkursowej

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.2.2020

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, w dniu 31 lipca 2020 roku podjęła następującą uchwałę:

1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej zakwalifikować Panią Sylwię Jaworską – Polak, która uzyskała łącznie po trzech etapach 13,25 pkt.

2. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

 

.                                                                                                        Prokurator Okręgowy

.                                                                                                              Dorota Łada