GROŹBA ZATRUCIA 200 SZTUK ZWIERZĄT

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi S., podejrzanemu o to, że w okresie od 17 do 21 lipca 2020r. w B. S. gmina Wąsewo, działając w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

grożąc gwałtownym zamachem na mienie w postaci zatrucia pokarmu podawanemu zwierzętom, a w konsekwencji otrucia około 200 sztuk bydła, usiłował doprowadzić pokrzywdzonych Jacka K. i Janusza K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 100.000zł, w ten sposób, że w nocy 17 lipca 2020r. na bramie wjazdowej posesji należącej do Jacka K. pozostawił torbę z napisem „Jacek Sławek”, w środku której znajdowały się ręcznie napisane kartki z żądaniem pieniędzy w kwocie 50.000zł, a następnie w dniu 21 lipca 2020r. na polnej drodze prowadzącej do posesji Jacka K. pozostawił wbity w ziemię kij, na którym przywiązał sznurkiem wydrukowaną kartkę z żądaniem pieniędzy w kwocie po 50.000zł od każdego z pokrzywdzonych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na powiadomienie o powyższym zdarzeniu funkcjonariuszy policji, tj. o czyn z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k.
Po wykonaniu z podejrzanym Krystianem S. czynności procesowych w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, został skierowany wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację zawartą we wniosku Prokuratury i zastosował wobec Krystiana S. tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy.
Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.