WYROK W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO W DPS

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 29 czerwca 2020r. oskarżyła Roberta D. o to, że w dniu 11 lub 12 kwietnia 2020r. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, wykorzystując wynikający z choroby psychicznej Arkadiusza B. brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, doprowadził wymienionego do obcowania płciowego odbywając z nim stosunek analny, tj. o czyn z art. 198 k.k.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, po rozpoznaniu sprawy w dniu 22 lipca 2020r. wydał wyrok i uznał oskarżonego Roberta D. winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.
Wyrok nie jest prawomocny.