Wybór oferty na sukcesywną dostawę środków czystości.

PO VII WB 262.17.2020
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę środków czystości ogłoszonego w dniu 17.07.2020 r., uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę wykonawcy

PPHU Dafi,  ul. Kombatantów  2, 15-110 Białystok
która w kryterium cena uzyskała 80,00 pkt, w kryterium termin realizacji dostawy 20,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Kryterium termin dostawy Kryterium cena (cena oferty

brutto w zł)

Łączna liczba punktów
1 Best Office, ul. Kopernika 6
07-410 Ostrołęka
20 pkt 74,40 pkt 94,40
2 Ramis ul. Harcerska 36
07-300 Ostrów Maz.
10 pkt 59,71 69,71
3 Mimar ul. Małkińska 53,
07-300 Ostrów Maz.
20 pkt 58,09 pkt 78,09
Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce
Dorota Łada

Załączniki: