Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części VI

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 09.07.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy


Anna Rafeenko Zakład Pogrzebowy, ul. Kościuszki 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka

która w wyznaczonym kryterium otrzymała 100 pkt.

W części VI postępowanie zostało unieważnione.

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: