Komunikat komisji konkursowej

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.2.2020

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 56/20 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

  1. Dopuścić do trzeciego etapu konkursu wszystkich kandydatów, którzy uzyskali ze sprawdzianu umiejętności praktycznych co najmniej 5 punktów,
  2. Ustalić następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu
    1. Jaworska – Polak Sylwia,
    2. Szczechura Joanna.
  1. Przyjąć, że z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od 0 do 5 punktów,
  2. Termin rozmów kwalifikacyjnych ustalić na piątek 31 lipca 2020 roku na godzinę 11:00, które odbędą się w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 19,
  3. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

.                                                                                                                       Przewodniczący

.                                                                                                                             Naczelnik

.                                                                                                         Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego

.                                                                                                                     Tomasz Mierzejewski